SAMMANSTÄLLNING AVDELNING

Antal
Tjänster och produkter
A: pris
Summa
Summa för avdelningen
3321
1
Christoffer Sandberg
223
223
1
Erik Eskilsson
223
223
1
Eva Engström
223
223
1
Ilir Celaj
223
223
1
Jan Engström
223
223
1
Jens Näsman
223
223
1
John Forsström
223
223
1
Kent Johnson
223
223
1
Lars Henningsson
223
223
1
Mathias Dernmar
223
223
1
Mats Axelsson
223
223
1
Mats Lund
223
223
1
Taieb Kashib
223
223
1
Ulf Wilhelmsson
223
223