Löpande Trafikavgifter

Antal
Tjänster och produkter
A: pris
Summa
Summa för avdelningen
382
1
Christoffer Sandberg
15
15
1
Erik Eskilsson
202
202
1
Eva Engström
12
12
1
Ilir Celaj
14
14
1
Jan Engström
1
Jens Näsman
1
John Forsström
23
23
1
Kent Johnson
1
1
1
Lars Henningsson
1
Mathias Dernmar
1
Mats Axelsson
2
2
1
Mats Lund
6
6
1
Taieb Kashib
94
94
1
Ulf Wilhelmsson
13
13