The Leaders Välkommen till Vi utvecklar, bygger, äger fastigheter som gör
livet bättre för många
menu

Slide

Slide Om Lotshem Lotshem startade 2018 med ambitionen att bli den främsta utvecklaren och fastighetsägaren inom samhällsfastigheter. Vi är ett ungt företag men har lång erfarenhet inom branschen som utvecklare, byggnadsentreprenör och ägare. Bolaget ägs idag av KIAB Fastigheter AB, Castor Projekt AB och Donia Fastigheter AB. Lotshem både förvärvar befintliga samhällsfastigheter och bygger nytt för egen förvaltning. Vi verkar inom flera olika segment – äldreboenden, gruppbostäder, förskolor och skolor.

Slide Förskolor Exempeltext Gruppbostäder exempeltext- Skolor Exempeltext Äldreboende exempeltext Fastigheter & Projekt

Slide Projekt Vår historia Tjänster Address: adress
Phone: 00000000
E-mail: info@info.info
Vi har öppet Mn-Fr: 10 am-8 pm
Hem