Välkommen till kanan!

Vår ö i Mälaren

Om Kanan

Ön Kanan – som tillhör Ekerö kommun – ligger i Mälaren, snett emot Ekerö kyrka utanför Ekerö sommarstad. På öns andra (södra) sida löper farleden till och från Stockholm.
På andra sidan farleden ligger Salems kommun, med Vällinge  som närmaste granne.

Ön, som mäter ca 200 x 700 meter, har branta bergssidor som stupar ned i Mälaren, särskilt i den västra delen och mot farleden. Ön består i första hand av fritidsfastigheter. Ön är indelad i sammanlagt 49 tomter, varav de allra flesta är strandtomter. Samfälligheten har gemensamt ägda markområden (allmänningar) med utsiktsberg, dansbana, bryggor och gångstigar.

Historia

Kanan – även kallad Idholmen – ligger visserligen i Uppland, men på gränsen till Södermanland. Gränsen går i kungsådran mellan Kanan och Vällinge. Ända fram till slutet av medeltiden hörde hela Ekerö till Södermanland. Ekerö har under landskapslagarnas tid aldrig tillhört någon tingsplats i Uppland. Detta beror på att farlederna, som nu är naturliga gränser, förr var samfärdslederna.

Medlem? Logga in här.